“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN

ISO 9001-Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng, được Tổ chức tiêu chuẩn ...

Chi Tiết

ISO 14001-Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, có thể hợp nhất với ...

Chi Tiết

HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - Hazard Analysis and Critical Control ...

Chi Tiết

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm chứng tỏ khả năng kiểm soát các ...

Chi Tiết

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm là một biện pháp đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm đối với ...

Chi Tiết

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634226
EMAIL : info@kencert.vn