“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm là một biện pháp đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn khác đã được quy định. Các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ tạo được niềm tin và độ tin cậy cao cho khách hàng đối với sản phẩm của mình nếu việc chứng nhận sản phẩm thông qua tổ chức chứng nhận độc lập.

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,…); tiêu chuẩn khu vực (EN,…); hoặc tiêu chuẩn nước ngoài: BS (Anh), JIS (Nhật), Mỹ (ASTM),...

Các bước chứng nhận

122

 

 Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật

Giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí và thời gian đánh giá thử nghiệm trong quá trình giao thầu, đấu thầu

Được xem xét  miễn, giảm kiểm tra khi có giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

Sử dụng kết quả chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trong công bố phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Có được niềm tin của khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng vì uy tín của Dấu chất lượng

Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng

Giấy chứng nhận hợp chuẩn là  bằng chứng tin cậy và được chấp nhận trong đấu thầu

Gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường với bằng chứng được thừa nhận về sự phù hợp với một tiêu chuẩn đã được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hay quốc tế

Đáp ứng các yêu cầu luật định của các quốc gia và có cơ hội để vượt qua rào cản kỹ thuật của nhiều thị trường trên thế giới với các thỏa thuận thừa nhận song phương và đa phương

 

Mẫu đăng ký chứng nhận sản phẩm

 

Quy định sử dụng dấu chứng nhận

 

Quy định chứng nhận sản phẩm

 

Dấu chứng nhận Hợp Chuẩn

 

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634226
EMAIL : info@kencert.vn