“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

ISO 9001-Hệ thống quản lý chất lượng

 
Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được hiệu quả, an toàn hơn, mặt khác giúp cho người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch vụ được thuận lợi, yên tâm tin tưởng hơn vào doanh nghiệp.

Tài liệu liên quan:
 


Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống
     

Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống.Quy định nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý.

Dấu chứng nhận

ISO 9001

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634226
EMAIL : info@kencert.vn