“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 áp dụng cho các tổ chức trong chuỗi thực phẩm không phân biệt quy mô và mức độ phức tạp của tổ chức. Trong đó bao gồm các tổ chức có liên quan trực tiếp: từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi , nhà sơ chế thực phẩm, nhà bảo quản, vận chuyển, nhà thầu phụ cho tới các nhà phân phối và dịch vụ bán lẻ, và cho cả các tổ chức liên quan gián tiếp: như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu bao gói, dịch vụ làm sạch, các nguyên liệu và thành phần phụ gia.

Tiêu chuẩn này tích hợp các nguyên tắc của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và áp dụng các bước được ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế (Codex) xây dựng, kết hợp kế hoạch HACCP với các chương trình tiên quyết (PRPs).
 

Tài liệu liên quan:
 


Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống
   

Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống.Quy định nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý.
Dấu chứng nhận

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634226
EMAIL : info@kencert.vn