“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

HACCP - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP được áp dụng trong suốt chu trình của thực phẩm, từ khâu ban đầu cho đến khâu tiêu thụ cuối cùng nhằm tăng cường tính an toàn cho thực phẩm. Áp dụng HACCP còn giúp cho các cấp có thẩm quyền trong việc thanh tra và thúc đẩy buôn bán quốc tế bằng cách tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau về tính an toàn của thực phẩm.

Có nhiều tiêu chuẩn HACCP được xây dựng dựa trên các nguyên tắc của Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) đã được Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) chấp nhận. Ở Việt Nam ban hành tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP - 1-1969, Rev.4-2003 là tiêu chuẩn HACCP đang được áp dụng hiện nay. Ở khu vực có tiêu chuẩn HACCP Code:2003 do công ty TQCS có trụ sở ở Úc ban hành.

 
Tài liệu liên quan:
 

Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống

   

Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống.Quy định nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý.
Dấu chứng nhận
                   

 

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634226
EMAIL : info@kencert.vn