“Cho một hình ảnh chuyên nghiệp”

ISO 14001-Hệ thống quản lý môi trường


\
Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là nhằm hỗ trợ cho việc bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm, cân đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hệ thống quản lý môi trường là một hệ thống các văn bản của một tổ chức tự đề ra chính sách và mục tiêu đối với môi trường, áp dụng và chứng minh với các tổ chức khác, các cơ quan hữu quan về sự phù hợp của mình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang ngày càng đáp ứng đối với các yêu cầu của luật pháp.

Tài liệu liên quan:
 


Mẫu đăng ký chứng nhận hệ thống
   

Quy định sử dụng dấu chứng nhận hệ thống.Quy định nguyên tắc chứng nhận hệ thống quản lý.
Dấu chứng nhận

ISO 14000

GIỚI THIỆU

KenCert là một tổ chức chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 18000, ….) và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex,..), tiêu chuẩn khu vực (EN,…) hoặc tiêu chuẩn nước ngoài (BS, JIS, ASTM,…).

GOOGLEMAP

LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Kencert

ĐỊA CHỈ : 11 Nguyễn Trác-Q. Hải Châu-TP Đà Nẵng
ĐIỆN THOẠI : (+84) 2366299499-3634221-3634225
EMAIL : info@kencert.vn